برای پیدا کردن مخلوط کن خوب به انگلیس نیاز داریدسلام ، من سالهاست که شانس وحشتناکی برای خرید مخلوط کن دارم که مدت زیادی دوام نمی آورد و به همین دلیل گارانتی نمی خرید …

چند مخلوط کن خوب برای خرید چیست؟ در صورت امکان ترجیحاً در حدود -1-100-150

آیا موارد خوب را توصیه می کنید؟

/ u / ارائه شده توسط EmmaShosha
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید