بررسی رد ادعای غرب مبنی بر استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱


امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک، همانطور که در گزارش شفاف آمده است، تاکید کرد که ایران به‌رغم توافق‌های دوجانبه درباره صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین، به طور مستمر از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت می‌کند. همکاری در زمینه دفاعی، هرگز به طرف های متخاصم سلاح نداده است، برای استفاده در جنگ اوکراین، نه قبل و نه بعد از درگیری، داده نشده است.

سفیر و نماینده دائم کشورمان که در نشست شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان صلح و امنیت بین المللی سخنرانی می کرد، دلایل ایران را در خصوص رد ادعای کشورهای غربی مبنی بر استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ ارائه کرد. در اوکراین و ارتباط آن با قطعنامه ۲۲۳۱ در خصوص توافق هسته ای

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران گفت: تعدادی از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله آمریکا، کشورهای دیگر را به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ متهم کرده‌اند، در حالی که خودشان همچنان به نقض تمامی تعهدات قانونی همان قطعنامه ادامه می‌دهند. . نمونه بارز این نقض تعهدات، خروج غیرقانونی آمریکا از توافق هسته ای و تداوم این نقض تعهدات در حال حاضر به عنوان ابزار چانه زنی است. اقدامی که نقض آشکار و آشکار قواعد اجباری حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تلقی می شود.

دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل خاطرنشان کرد: کشورهای غربی در یک تلاش مذبوحانه دیگر سعی کرده اند اطلاعات نادرست، مطالب غیرمستند، گمانه زنی های نادرست و تفسیرهای گمراه کننده، خودسرانه و ناقص از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را بین این قطعنامه و استفاده از این قطعنامه منتشر کنند. هواپیماهای بدون سرنشین در درگیری در اوکراین برای توجیه ادعاهای بی اساس خود علیه جمهوری اسلامی ایران، رابطه ای نادرست برقرار کردند.

وی افزود: ادعای نقض بند ۴ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ اشتباه و برداشت نادرست و خودسرانه است که مغایر با مفاد، روح و متن این بند تلقی می شود. این بند به وضوح به محدودیت‌هایی در مورد اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی اشاره می‌کند که می‌توانند به توسعه سلاح‌های هسته‌ای کمک کنند، که در آن ایران هرگز این اقلام را تولید یا عرضه نکرده و قصد تولید یا در دسترس ندارد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان با تاکید بر درخواست از دبیرخانه سازمان ملل متحد برای انجام تحقیقات بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ برای ارزیابی نوع پهپادهای مورد استفاده در درگیری در اوکراین خاطرنشان کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ مبنای قانونی برای انجام چنین تحقیقاتی ارائه نمی دهد. همچنین و مهمتر از آن، یادداشت ۲۵ دی ماه ۱۳۹۴ رئیس شورای امنیت، تعهدات مربوط به اجرای قطعنامه به ویژه در رابطه با اصول مذکور در بندهای ۲ و ۷ پیوست ب این قطعنامه را مشخص کرده است. ۲۲۳۱. دبیرخانه در رابطه با این مصوبه وظایفی از جمله مدیریت کلیه ارتباطات ورودی و خروجی مربوط به اجرای مصوبه، تنظیم مکاتبات، سخنرانی ها و توجیه مجری در رابطه با اجرای مصوبه، حفظ و نگهداری و حفظ کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به کار شورای امنیت و در ارتباط با قطعنامه، وظیفه خدمات و مساعدت های اداری است. تسهیل کننده مسئول تشکیل جلسات غیررسمی شورای امنیت برای حمایت از اجرای قطعنامه بود.

ایروانی افزود: بار دیگر تاکید می‌کنم هرگونه سوء استفاده از وظایف مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ از جمله تحقیقات درخواستی غیرقانونی بوده و تخلف آشکار از دستور کار دبیرخانه تلقی می‌شود.

وی گفت: آقای رئیس جمهور می خواهم یک بار دیگر بر موضع روشن و ثابت ایران در قبال وضعیت اوکراین تاکید کنم. از زمان آغاز جنگ در اوکراین، ایران موضع بی طرفی فعال را اتخاذ کرده و حفظ کرده است. کشور ما تاکید می کند که تمامی اعضای سازمان ملل باید به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و حقوق بین الملل از جمله حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کاملا احترام بگذارند.

این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: ایران به طور مستمر از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت کرده و علیرغم توافق بر سر همکاری های دفاعی دوجانبه، هیچ گاه تسلیحاتی برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار طرف های متخاصم قرار نداده است. پس از درگیری

سفیر و نماینده دائم ایران در پایان گفت: ایران جدا از نظر حقوقی و سیاسی، از نظر اخلاقی نیز معتقد است که تامین تسلیحات نظامی نمی تواند کمکی به پایان جنگ کند و جنگ را تشدید و افزایش داده است. صدمات و تخریب و باعث رنج و درد غیرنظامیان شد. به همین دلیل است که ایران از طرف‌ها خواسته است تا به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه عمل کنند و برای محافظت از شهروندان و ساختارهای حیاتی در برابر حملات نظامی رایزنی انجام دهند.