بررسی روند طراحی و ساخت خطوط جدید شبکه مترو تهران


به گزارش شفاف، مسعود درشی در نشست اخیر مجموعه سمینارهای علمی- کاربردی شرکت مترو تهران، پیشرفت های صورت گرفته در ۴ دهه اخیر در صنعت ساخت و ساز شبکه متروی پایتخت و میزان رشد آن نسبت به سایر صنایع را ارزیابی کرد. و گفت: از نظر مسائل اقتصادی امروز جایگاه صنعت مترو در ایران قابل قبول به نظر می رسد اما واقعیت این است که از این پس باید گامی متفاوت از آنچه در ایران معمول بود برداشت. از گذشته و اتخاذ روش های نوین هم در زمینه ایجاد و تامین منابع مالی برای توسعه شبکه مترو و هم در زمینه فناوری های تولید و کاهش هزینه ها چه اقداماتی را انجام داده است.

مدیرعامل شرکت مترو تهران افزود: به نظر می رسد در شرایط کنونی باید به مشاوران طراحی خطوط جدید شبکه مترو اجازه داده شود تا با ارائه ایده های جدید و پیشنهادات جدید، روش های مرسوم موجود را بهینه کنند. این می تواند هم در زمینه طراحی و ساخت مسیرها و ایستگاه ها و هم در زمینه مواد مورد استفاده اتفاق بیفتد. در صورت وقوع چنین رویداد مهمی، سازمان ها و شرکت های راه آهن شهری سایر کلانشهرهای کشور نیز متأثر از آنچه در تهران دنبال می شود، به سمت تغییرات جدید خواهند رفت و قطعاً در مواردی مانند روش های اجرا، انواع، تأثیر خواهد داشت. مواد و زمان اجرای پروژه زمان مشخص خواهد کرد.

صحت ضمن تاکید مجدد بر لزوم بازنگری در حوزه مهندسی، طراحی و ساخت خطوط جدید که بیش از هر چیز مستلزم تغییر نگرش و اندیشه مشاوران مربوطه، استفاده حداکثری از ظرفیت های دانشگاه و جامعه علمی است. کشورها برای حل مسائل کلیدی صنعت مترو و گشایش بیشتر دانشگاهیان به موضوعات این رشته دعوت می شوند.

در گردهمایی اخیر مجموعه سمینارهای علمی-کاربردی شرکت مترو تهران، موضوعاتی چون آشنایی با مبانی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) که موضوعی بسیار مهم در حوزه پروژه های عمرانی در پایتخت محسوب می شود و شهردار تهران تاکید کرد، توسط صادق تاریخزلی، موضوع علمی تبدیل سازه های موقت ایستگاه های مترو به سازه های دائمی توسط محمدرضا صدکیانی آغاز شد و پس از آن فرآیند پرسش و پاسخ حاضران در جلسه برگزار شد.

انتهای پیام/