برنامه اکیک در شب عاشورا از کربلاویژه برنامه شب های محرم:

ویژه برنامه اکیق در شب عاشورا با حضور سید حمیدرضا برکی، حی مرتضی پارسا و دکتر کشفیانی به صورت زنده از شبکه پنج سیم و فضای مجازی اکیق کربلای معلا پخش شد.

عکیق: ویژه برنامه اکیق شب عاشورا با حضور سید حمیدرضا برکی، حاج مرتض پارسا و دکتر کشفیانی به صورت زنده از شبکه پنج سیما و فضای مجازی اکیق کربلای معلا پخش شد.

تصاویری از این مراسم را در زیر ببینید: