برنامه ریزی غذا و تمرینات خرید رژیم های گیاهی: تغذیه


من در شهری در اروپا زندگی می کنم که نمی توانم مقدار زیادی از محصولات تازه را در یخچال آپارتمانی خود ذخیره کنم و این بدان معناست که من معمولاً هر 2 روز یکبار خرید می کنم. برنامه ریزی ، خرید و ذخیره سازی همیشه یک چالش و وقت گیر است ، به ویژه برای زن و شوهری که 50-60 ساعت در هفته کار می کنند. من کنجکاو هستم که چگونه برای دیگران کار می کند.

هر چند وقت یکبار به فروشگاه مواد غذایی می روید تا با رژیم گیاهی سازگار شوید؟ بعد برای چه غذایی برنامه ریزی می کنید؟ هر چند وقت یکبار غذا خوردن یا غذا خوردن را انتخاب می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید