بزرگداشت ارتحال آیت الله ترابی دامغانیدر مسجد امام صادق(ع) برگزار شد:

مراسم بزرگداشت ارتحال آیت الله سید محمود ترابی دامغانی در مسجد امام صادق میدان فلسطین برگزار شد.

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را ببینید: