بمب باران به سبک اسرائیلی‌هاکانال تلگرامی از دوام اسلامی نجبا نوشت: رژیم صهیونیستی همراه خود حمله ها شخصی به مناطق مسکونی غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب خانه‌ها، مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن نهایی، سبک تلخ نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هراس را به کودکان فلسطینی چشانده است.