به خاطر حشرات دق می‌کنم!
احتمال دارد حشرات تا پایان سده از صفحهٔ روزگار محو شوند؛ این همان بحرانی است که سانچزبایو و ویکائوس معتقدند می‌تواند به «فروپاشی فاجعه‌بار زیست‌بوم طبیعی» بینجامد.