به زودی مکان های متعددی در تهران برای برگزاری تجمعات تعیین می شودبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش ایسنا، محسن منصوری در خصوص اقدامات دولت برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در خصوص برگزاری مجامع آزاد اظهار کرد: اولاً ما با برگزاری مجامع در چارچوب قانون کاملا موافق هستیم. گاهی به گونه ای تبلیغ می شود که دولت یا دولت تحت هیچ شرایطی تمایلی به برگزاری تجمع ندارند که این روایت و تعبیری کاملا اشتباه است.

استاندار تهران ادامه داد: قبل از این سوالات، هرکسی که در چارچوب قانون به استانداری مراجعه می کرد و درخواستی را ارائه می کرد، به صورت قانونی درخواست آنها را بررسی و پاسخ می دادیم. برخی از مقامات از طریق رسانه ها ادعا می کنند که این رویه صحیح نیست.

وی تصریح کرد: متقاضیان برای برگزاری جلسات باید درخواست خود را به صورت کتبی ارائه کنند، این درخواست به کمیسیون ذی صلاح حوزه نماینده سیاسی ارسال و بررسی و تصمیم گیری می شود. درخواست به معنای اخذ مجوز نیست. درخواست فقط در چارچوب قانون رسیدگی خواهد شد. ما مشتاقیم تا حد امکان جلسات بیشتری داشته باشیم و معتقدیم که این یک فرصت برای ما و کشورمان است.

منصوری همچنین یادآور شد: موضوع دیگر این است که طبق دستور و دستور رئیس جمهور در شورای تامین استان تهران بحث و تبادل نظر کردیم تا مناطقی که از نظر تامین مشکل خاصی ندارند و از نظر ترافیکی دسترسی مناسبی داشته باشند. و برای مردم چالش ایجاد نمی کنند به دو قسمت تقسیم می شوند و یا سه مکان در تهران را به عنوان محل ملاقات درج می کنیم.

وی ادامه داد: معاونت سیاسی وزارت کشور در مرحله تهیه و تدوین یک قانون اجرایی است.

استاندار تهران با بیان اینکه این موضوع باید به تصویب شورای تامین استان و شورای امنیت ملی برسد، گفت: البته این یکی از مواردی است که رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود اعلام کرده و به وزیر کشور دستور داده است. . کار تخصصی را ادامه می دهیم، امیدواریم تا دو سه ماه آینده به اتمام برسد و به زودی اصل تعیین محل ملاقات مشخص شود.