به طور کلی چه چیز دیگری تأثیر می گذارد؟ غذای بد ، یا غذای خوب؟ : تغذیه


آیا خوردن رژیم غذایی سرشار از مواد مغذی بدن فرد سالم را سالم تر می کند؟ آیا غذای بد بیشتر از غذای خوب بر بدن شما تأثیر می گذارد؟ من در جایی شنیده ام که تأثیر تغذیه خوب آنقدرها که مردم فکر می کنند زیاد نیست زیرا اینها غذاهایی هستند که بدن به طور معمول باید بخورد.

دیدگاهتان را بنویسید