بوستون سلتیکس ۱۰۹-۸۱ میلواکی باکس / حذف مدافع عنوان قهرمانی؛ بوستون رقیب میامی در فینال کنفرانس شرق شد


sam 09ft

توی این ۱۵ سالی که بسکتبال میبینم مصدومیت همیشه نقش خیلی مهمی توی نتایج داشته
امسال هم باکس اگه میدلتون رو داشت شرایط خیلی فرق داشت
کلیپرز هم اگه تیمش مصدوم نداشت بهترین تیم لیگ بودن