بیانیه سازمان مالیاتی کشور در مورد مالیات اصناف


به گزارش تابناک مازندران از ایرنا، سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات اصناف اطلاعیه ای صادر کرد.

بر اساس این گزارش، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که اصل مطالبه مؤدی در تعیین مالیات اصناف و شرکت ها و انجام تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریز شده به حساب از طریق دستگاه کارتخوان صحیح است.