بیانیه سه کشور اروپایی: متن پیشنهادی قابل «مذاکره» نیست/ ایران نباید خواسته های غیرواقعی خارج از چارچوب برجام داشته باشد.
انگلیس، فرانسه و آلمان روز جمعه و همزمان با دومین روز مذاکرات در وین در بیانیه‌ای محکم خطاب به ایران نوشتند متن پیشنهادی برای توافق غیرقابل مذاکره است. در بیانیه این سه کشور موسوم به E3 آمده است: مذاکرات امروز در وین محل دور جدیدی از مذاکرات نیست. این (مذاکرات) مسائل فنی است».