بیش از ۷۰۰ کیلومتر از تردد شهروندان تهرانی با بهسازی ۶۳ تقاطع پایتخت کاهش می یابد.به گزارش گروه اجتماعی اسکانف ; عبدالمثار محمد خانی، سخنگوی شهرداری تهران درباره بهسازی تقاطع های پایتخت گفت: حدود ۹۸ تقاطع در تهران داریم که نیاز به بهسازی دارند.

وی ادامه داد: تعمیر آنها باعث کاهش بیش از ۷۰۰ کیلومتری جاده های مردم در تردد در سطح شهر می شود.

جزئیات بیشتر:

محمد خانی توضیح داد: شهرداری تهران امسال ۱۸ تقاطع و سال آینده ۴۵ تقاطع را تعمیر می کند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/