بیلبوردهای علی کریمی جمع آوری شده استپس از توهین به شعائر حسینی:

پس از توهین علی کریمی به شعائر حسینی، تصاویر وی بر روی بیلبوردهای شهر تهران توسط سازمان زیباسازی شهرداری و اداره کل ارشاد استان تهران جمع آوری شد.

اکیق: پس از توهین علی کریمی به شعائر حسینی، تصاویر وی در تبلیغ برند لوازم آرایشی و بهداشتی توسط سازمان زیباسازی شهرداری و اداره کل دستورالعمل های استان تهران بر روی بیلبوردهای شهر تهران جمع آوری شد.

اما کریمی چندی پیش در صفحه شخصی خود به فرهنگ مناقصه توهین کرد که با مخالفت شدید مردم مواجه شد.

پس از این اتفاق، تصاویر وی به عنوان سفیر یکی از برندهای لوازم آرایشی در سطح شهر منتشر و بلافاصله جمع آوری شد.