تابه ای از سبزیجات هالومی و مدیترانه ای


این غذای گیاهی گیاهی یک تابه ، طعم شما را به جزایر یونان می برد! با مدالیون از حلمی سبزیجات ذوب شده در مدیترانه در دهان خود ، با بالزامیک تمام شده و با حمص خامه ای سرو کنید. امکان ترکیب با نان سبوس دار کامل.

خدمت: 2

دیدگاهتان را بنویسید