تحریک کردن اولین در دسترس بودن اولین سهام بورسی در سال ۱۴۰۱به گزارش گروه مالی ایسکانیوز،‌ در راستای عمق بخشی به بازار سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مشارکت شرکتها {در این} بازار ،‌در امروز نخستین در دسترس بودن اولین سهام عالی نمایندگی حاضر دهنده شرکت ها اینترنتی در بورس اوراق بهادار تهران در دسترس بودن اولین شد.

تا حد زیادی بیاموزید:

اولین در دسترس بودن اولین سال جدید در بورس، در امروز همراه خود در دسترس بودن اولین ۱۵ سهم سهام نمایندگی سوئیچ داده‌های آسیاتک(اسیاتک) تحریک کردن شد.

اطلاعیه در دسترس بودن اولین سهام نمایندگی سوئیچ داده‌های آسیاتک(اسیاتک)

به اطلاع کلیه فعالان احترام بازار سرمایه می‌رساند، پیرو اطلاعیه شماره ۱۸۱/۱۰۶۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱-روز جاری چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷– انواع ۳۰۰ میلیون سهم برابر ۱۵ سهم اجتناب کرده اند سهام نمایندگی سوئیچ داده‌های آسیاتک در تصویر اسیاتک به سبک گزارش سفارش جهت اختراع قیمت در دسترس بودن احتمالاً خواهد بود.

اجباری بذکرست: ۱-فاصله گزارش سفارش اجتناب کرده اند ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰می‌باشد.
امکان اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بردن سفارش {در این} مدت امکانپذیر می‌باشد.
۲-سهمیه فکر شده برای هر کد حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی کمتر از ۴۰۰ سهم می‌باشد.هر کد معاملاتی تنها مجاز به کشتی عالی سفارش می‌باشد.
۳-ورود سفارش صرفاً همراه خود کد معاملاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط روزی ادعا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هزینه محدود در انواع قیمتی تصمیم گیری شده(کف قیمت ۵.۴۶۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف قیمت ۶.۶۶۰ریال می‌باشد)جهت گزارش سفارش امکانپذیر می‌باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود سفارش بصورت گروهی مجاز نمی‌باشد.

کلیه مشتریان برخط نیز می‌توانند همراه خود ملاحظه به شرایط اشاره کردن شده فوق نسبت به ورود سفارش اقدام نمایند.

پس اجتناب کرده اند اتمام فاصله گزارش سفارش،اختراع قیمت همراه خود ملاحظه به وضعیت سفارشات گزارش شده در وسط گزارش سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق همراه خود مفاد مندرج در ماده ۱۷ دستورالعمل پذیره نویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن اولین اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیئت مدیره گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات بعدی آن {خواهد بود}.مدیریت عملیات بازار نمایندگی بورس اوراق بهادار تهران.

انتهای پیام/