تخلفات آشکار عزیزی‌خادم؛ کمک ۱۰ میلیاردی به پرسپولیس!هم‌چنین بر اساس اسناد موجود، قرارداد مضاربه میان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس برای پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد تومان فاقد امضای خزانه‌دار فدراسیون فوتبال است.