ترافیک روان در اکثر بزرگراه های تهران; گول سکوت گذر را نخورید!جانشین پلیس عملیات تهران بزرگ گفت: ممکن است برخی از رانندگان با دیدن سکوت خیابان های تهران به فکر سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز در این خیابان ها بیفتند و از سکوت شهر برای زودتر رسیدن سوء استفاده کنند و یا قصد بدلکاری و درگیری را داشته باشند. . به این رانندگان توصیه می شود فریب سکوت جاده ها را نخورند زیرا همیشه تصادف در کمین است.