تصاویر: ترافیک سنگین در جاده ایلام – مهران
مهران امروز شاهد انبوه خودروهای زائران اربعین حسینی بود که باعث ترافیک سنگین چندین کیلومتری این مسیر شد. مهران به عنوان مسیر تردد زائران اربعین حسینی شناخته می شود. امروز این جاده شلوغ، تردد غلیظ و سنگین خودروهایی بود که می خواستند به مرز مهران برسند.