تصاویر: تفرجگاه عینالی – تبریز




در قسمت شمالی شهر تبریز، تفرجگاهی در دامنه کوه ها و تپه های سرخ رنگ به نام عینالی «عون بن علی» وجود دارد که بلندترین نقطه آن از سطح دریا ۱۹۶۰ متر است. تفرجگاه عینالی بزرگترین تفریحگاه کوهستانی کشور است که تبریزی ها و گردشگران در روزهای گرم تابستان به آن پناه می برند. در منطقه حفاظت شده این تفرجگاه تعداد زیادی بز کوهی وجود دارد که یکی از مهم ترین فعالیت های این مجموعه تفریحی در سال های اخیر جنگل کاری، احداث استخر بزرگ گرم در مرتفع ترین نقطه کوه و پرندگان است. . باغ