تصاویر: داغ نشسته بر دل، کلانشهر آبادان
عملیات آواربرداری از سازه کلانشهر آبادان با تجهیزات ارتش جمهوری اسلامی ایران و هلال احمر و آتش نشانی همچنان ادامه دارد و ۹۰ درصد تکمیل شده است. در کلانشهر ۳۷ فوتی اعلام شد و برای ۳۳ نفر جواز دفن صادر شد. ۳۷ نفر نیز در ریزش ساختمان کلانشهر آبادان مجروح شدند.