تصاویر: طبیعت پاییزی تبریز مکان انتخابی شمابا فرا رسیدن فصل پاییز طبیعت تبریز و خیابان های پاییز و باغ های رویایی این شهر زیبا و تاریخی رنگ و بوی پاییز به خود گرفته و چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند و طبیعت زیبا و جذاب نشان داده می شود. . رنگ های پاییزی ریزش برگ های پاییزی جلوه خاصی به این شهر تاریخی بخشید و فصل پاییز هزار رنگ هر ساله تصاویری زیبا و فراموش نشدنی از خود در شهر تبریز به جا می گذارد.