تصویرسازی اجتناب کرده اند حیات پس اجتناب کرده اند در حال مرگ


مهدی یزدانیان در یادداشتی ارسالی به عدالت نیوز همراه خود عنوان «تصویرسازی اجتناب کرده اند حیات پس ازمرگ» نوشت:

۱- ابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلک در ملت ما در کارند به همان اندازه گروه را دیندار کنند. گروه‌ای کدام ممکن است تقریباً همه قریب به اتفاق‌اش پس اجتناب کرده اند تخصص سلطه سکولار به جمهوری اسلامی رای دادند. گروه ای کدام ممکن است همراه خود سربند «هر دو زهرا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «هر دو حسین» هشت سال به سمت متجاوزان از دوام کردند. با این حال به جای آن اینکه دینداری سیر صعودی داشته باشد رو به افول است کدام ممکن است اگر افول نبود نیازی به گشت ارشاد هم نبود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکل های مذهبی نسبت به عدم رعایت ظواهر شرعی اعتراض نمی‌کردند.

۲- در حکومت اسلامی، رعایت نکردن ظواهر شرعی مورد قبول مسئولان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر ابزاری در جهت بسط دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظواهر دینداری امتحان شده می‌کنند. ناکامی {در این} بخش را اجتناب کرده اند امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجم زیبایی شناختی دشمن می‌دانند. تهاجم زیبایی شناختی واقعیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل نفی نیست، با این حال مقامات اسلامی همراه خود تعداد زیادی ثروت سراسری کدام ممکن است در اختیار دارد باید توانایی بیشتری در فروش ایدئولوژی اسلامی داشته باشد. چگونه است کدام ممکن است دشمن اجتناب کرده اند آن سوی مرز سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات اسلامی در موجود در مرز ناکام {بوده است}.

۳- سِرّ این مطلب را در «الناس علی دین ملوکهم» باید جست. دین تقریباً همه گروه تقلیدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اجتهادی. اگر به حاکمان شخصی اعتقاد داشته باشند، سخنشان را می پذیرند. {در این} مشکل زیباترین تعبیر را مرحوم آیت الله جوادی آملی فرمودند کدام ممکن است به نظر می رسد گروه، باطن مسئولین است.

۴-رسانه سراسری برای ماه رمضان مستندی تهیه کرده کدام ممکن است تجربیات افرادی را اجتناب کرده اند اقامت پس اجتناب کرده اند در حال مرگ روایت می تنبل. این مستند همراه خود تصویرسازی اجتناب کرده اند در حال مرگ در جهت مقابله همراه خود منکرین معاد است. با این حال همراه خود افزایش دنیای آنلاین ما ، ورود به این موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظریات موافقین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفین در فضایی با بیرون سانسور بیش از حد است.

۵- رسانه سراسری اگر پیگیر مطالبات گروه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقدان در جهت رفع مشکلات گروه منبر بدهد، سهم بزرگی در اعتمادسازی گروه به حاکمیت ممکن است داشته باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه این اعتمادسازی، فروش دیانت {خواهد بود}.

انتهای پیام