تصویری از سلاح های اسرائیلی برای پرتاب بادکنک منتشر شده استبه گزارش پایگاه خبری صراط، گروه «چماق موسی» که به حملات هکری به رژیم صهیونیستی معروف است، نوشت: ما به شما هشدار داده ایم که منتظر حملات ترکیبی ما باشید. ضربات ما از هر سو بر شما ادامه خواهد داشت. این تازه شروع کار است.
این گروه با انتشار این تصویر علاوه بر بر عهده گرفتن مسئولیت سقوط بالون جاسوسی رژیم صهیونیستی امروز، از ورود این گروه به مرحله عملیات میدانی نیز خبر داد.