تعادل قدرت نرم؛ رقابت سخت بین آمریکا و چین در به دست آوردن قلب ها و ذهن ها
مقامات ایالات متحده چندین دهه است که فکر می کنند، صحبت می کنند و آگاهانه از قدرت نرم استفاده می کنند. همتایان چینی آنها دیرتر شروع به کار کردند. این می تواند یک ضعف باشد، اما می تواند به نفع چین نیز باشد. درگیری ها، تنش های داخلی و حتی ریاکاری عمیقاً در قدرت نرم ایالات متحده ریشه دوانده است.