تعداد معتادان را دو برابر کنیدمدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه «تعداد معتادان متجاهر نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است»، گفت: می توان گفت اکنون تعداد معتادان دو برابر شده است. در مقایسه با پنج. تا شش سال پیش، «این مشکل دلایل متعددی برای بررسی دارد.