تقدیم خاطره حاج مهدی سلحشور باغ حاج علیدر تالار هنر سوره برگزار شد:

خاطرات دفاع مقدس مهدی سلحشور با عنوان «باغ حاج علی» شنبه ۱۶ آبان ماه به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجموعه کتاب حیات با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری ​​در سوره. تالار گروه هنر.

اکیق: خاطرات دفاع مقدس مهدی سلحشور با عنوان «بهشت حی علی» شنبه ۱۶ آبان ماه به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجموعه کتاب حیات با حضور جمعی از اهالی داخلی ارائه شد. و مقامات نظامی در حوزه هنری صلا سوره.

تصاویری از این مراسم را در زیر ببینید: