تل آویو: اظهارات وزیر خارجه روسیه دانستن درباره یهودیان فوق العاده مضر است / لاوروف به خاطر این «خطا گروتسک تاریخی» باید عذرخواهی تدریجی
نخست وزیر اسرائیل اظهارات سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه را با اشاره به اینکه هیلتر یهودی بود، «فوق العاده مضر» خواند.یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل این اظهار تذکر را «نابخشودنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرم‌آور» توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وزیر خارجه روسیه خواست به خاطر این «خطا گروتسک تاریخی» عذرخواهی تدریجی.