تیم ها به لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۲-۲۳ + دارندگان راه یافته اند


جرثقیل سنکا

امیدوارم از کلپاک به تیم ملحق شویم
با بازی با بزرگترین تیم جهان، نام تیم های پایین تر آنها در رسانه ها پخش می شود و بارسلونا سی و هفتمین و سی و هشتمین برد خود را در برابر تیم های پایین تر این لیگ کسب می کند و دست به کشتن تیم های Ceperti در این لیگ می شود.