تیم وان پارس نقش جهان جریمه شدطبق اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال وان پارس، نقش جهان به دلیل ۶ بازیکن اخطار شده باید ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی بپردازد.
در دیدار بندرعباس و وان پارس، جهان سهیل رفیع زاده بازیکن این تیم مرتکب خطای رفتاری غیرورزشی شد.
بر این اساس وی ۵ جلسه از پیگیری تیمش محروم و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت.
این رأی از نظر رد صلاحیت قابل تجدیدنظرخواهی است.