ثبت نام ۱۱ هزار و ۲۰۰ کلاس اول ایلام


گزارش کردن تابناک ایلام; علیحسن عزیزپوریان گفت: تبصره ۱ ماده ۲۹ تنها برای متولدین مهرماه با تصویب شورای مدرسه در صورت وجود ظرفیت ها در مناطق شهری قابل اجرا است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود نسبت به سال گذشته حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ دانش آموز افزایش داشته باشد

وی بیان کرد: امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری در ثبت نام و ثبت نام کلاس اولی ها خواهیم داشت.

عزیزپوریان تصریح کرد: طرح کاهش سن دانش آموزان ثبت نام در مناطق روستایی و عشایری انجام می شود