جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در تمام مقاطع تحصیلی را مشخص کرد.

🖥شبکه ‌آموزش:

………………🌱🌱🌱……….
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
گرافیک   – مشترک همه پایه ها- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩
   مکانیک خودرو  – مشترک همه پایه ها  – شاخه فنی و حرفه ای 

  
  🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۴:۰۰تا ١۴:۱۵
بازی و ریاضی 
   پایه اول

🕖ساعت ١۴:۱۵ تا۱۴:۳۰
فارسی و نگارش 
 پایه  دوم 
 
🕖ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۴:۵۲
بازی و ریاضی 
پایه سوم
 
🕖ساعت۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵
علوم تجربی و تفکر  
  پایه چهارم 

🕖ساعت ۱۵:۱۸تا۱۵:۳۸
بازی و ریاضی 
پایه پنجم 

🕖ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰
بازی و ریاضی 
پایه ششم

………………‌.‌🌱🌱……………

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۲۰
 تفکر و سبک زندگی  
 پایه هفتم 

🕗ساعت۱۶:۲۰تا۱۶:۴۰
   تفکر و سبک زندگی 
پایه هشتم 

🕗ساعت ١۶:۴۰تا ١۷:۰۰
 عربی     
پایه هفتم 

 
  ……..‌……….🌲🌲🌲………..‌….     
   

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۷:۰۰تا۱۷:۳۵
زیست دو  –  پایه ۱۱- رشته علوم تجربی  
   
 🕖 ساعت۱۷:۴۰تا ۱۸:۲۰
 ریاضی یک   – پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی    
 
  

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران  
در شبکه امید روز  
یکشنبه ۱۸  ‌اردیبهشت ماه🔻

دروس مشترک رشته های تجربی، ریاضی و انسانی 🧑🏻‍🔬👩🏻‍🏭🧑🏻‍⚖️

🕥ساعت ۱۰

📚درس: مدیریت خانواده و سبک زندگی
🎋پایه: دوازهم 
📌رشته:مشترک 

🕚ساعت ١٠:٣٠

📚درس: انسان و محیط زیست
📋👩🏻‍🏫پایه: یازدهم    
📌رشته : مشترک

       🔻📐📏 📐 📏 📐 📏 📐 📏🔺

دروس فنی حرفه ای👨🏻‍🔧📋🛠👩🏻‍🔧
🕛ساعت ١١:٠٠

📚درس: ‌مناظر و مرایا
پایه:دهم  
📌رشته: گرافیک فنی و حرفه ای

🕧ساعت ١١:٣٠
📒درس: دانش فنی پایه 
📋پایه: یازدهم و دوازدهم     
📌رشته: تربیت کودک
      ⚙️ 📎 📝 🖇 📚 🔗 📒 🧷📕
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش