جزئیات دیدار اصلی با رئیس دیپلماسی روسیه
سید ابراهیم رئیسی در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، دیدارها و گفت وگوهای جاری روسای جمهور و مقامات ایران و روسیه را نشانه اراده جدی دو کشور برای تشکیل دوره جدیدی از همکاری های راهبردی مفید برای دو کشور دانست. کشورها، از جمله حوزه اقتصادی.