جزئیات مرد کشتار ۱۰ نفر در رفسنجان; قاتل با پیروزی طالبان از زندان فرار کرد/ فکر می کرد همشهریانش او را به پلیس افغانستان تحویل می دهند.
یک مرد افغان که در جریان درگیری های چند سال پیش در افغانستان مرتکب جنایت شده و زندانی شده بود، پس از ورود طالبان موفق به فرار از زندان شد و به ایران گریخت تا یکی از وحشتناک ترین جنایات سال را در رفسنجان انجام دهد. وی با این تصور که همشهریانش او را به پلیس افغانستان تحویل خواهند داد، ۶ افغان و ۴ ایرانی را با چاقو کشت.