جشنواره چای املش روزیکشنبه برگزارمیشود


بگزارش خبرگزاری تابناک گیلان جشنواره چای املش در تابسنان نشین املش برگزارمیشود وی افزود بیش از ۳۰ غرفه در خصوص صنعت چای با ایجاد غرفه چای به رقابت خواهند پرداخت جهانی افزود این جشنواره در تابستان نشین املش برگزار میشود

سریعترین رژیم لاغری