جنایت وحشیانه سلطان عثمانی علیه ترک ها از تبریز + عکسیکی از کاربران فضای مجازی در توییتر خود نوشت: سلطان سلیم عثمانی در سال ۹۹۳ هجری قمری شهر تبریز را به تصرف خود درآورد، کسانی که خود را ترک های ایرانی غیور می دانستند زیرا از روی ایمان شیعه بودند. وحشیانه ترین جنایات را در تبریز انجام داد و تعداد زیادی از مردم اعم از زنان و کودکان و سالمندان را سلاخی کرد! عکاسی متعلق به آن فاجعه است.