حداقل برنامه غذایی برای برآوردن تمام نیازهای تغذیه ای؟ : تغذیه


آیا برنامه ها یا وب سایت هایی وجود دارد که تا حد امکان برنامه غذایی را برای پاسخگویی به تمام نیازهای تغذیه پیشنهاد کند؟ من فقط به ویتامین ها / فیبر / مواد معدنی علاقه ندارم.

من شنیده ام که سیب زمینی تقریباً همه چیز مورد نیاز ما را دارد – چه چیز دیگری کم است؟ اگر شیر زغال اخته و بادام اضافه کنم – آیا از قبل همه شرایط را برآورده کرده ام؟

من دوست دارم غذاهایم را در اطراف آن برنامه ریزی کنم.

دیدگاهتان را بنویسید