حزب الله و جنبش أمل درخواستی از حامیان خود و دستگاه‌های امنیتی لبنان مطرح کردند


به گزارش شفاف، به نقل از النشره، حزب الله و جنبش أمل در بیانیه‌ای اعلام کردند: جنبش أمل و حزب الله در عین حال که احساسات حامیان خود را بعد از تمامی اقدامات تحریک آمیز قبل از انتخابات پارلمانی درک می‌کنند و از شادی و خوشحالی حامیان خود از نتایج انتخابات قدردان هستند، اما از حامیان خود می‌خواهند که راهپیمایی‌هایی را با موتور برای شادی نسبت به این نتایج برگزار نکنند تا برخی از طرف‌هایی که تنش ایجاد می‌کنند، شرایط را به سمتی سوق ندهند که شادی موفقیت انتخاباتی را از بین ببرند.

در این بیانیه همچنین آمده است، جنبش أمل و حزب الله همچنین از حامیان خود می‌خواهند که دست به هیچ اقدام یا تحرکی نزنند که ممکن است حامیان طرف‌ها و احزاب سیاسی دیگر را تحریک کند، چراکه انتخابات گذشته است. امروز این درخواست مطرح است که همگان به منطق گفتگو برگردند تا از وضعیت اقتصادی و مالی نفس‌گیر خارج شویم.

جنبش أمل و حزب الله همچنین در این بیانیه دستگاه‌های امنیتی را به متوقف ساختن تیراندازی‌ها و بازداشت افرادِ تخلف کرده- وابسته به هرطرفی که باشند- ترغیب کردند تا صلح داخلی حفظ شود، همچنین کسانی که طی ساعات گذشته به حامیان جنبش أمل و حزب الله تیراندازی کردند، بازداشت شوند.