حضور پرچمدار کاروان ایران در المپیک ناشنوایانبر مقدمه داستان ها خبرگزاری مخفی به گزارش خبرگزاری فارس، کادر اجرایی تفریحی‌های المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۴ ۲۰۲۱ برزیل پس اجتناب کرده اند بازرسی نفرات برگزیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به حضور موضوع‌های حاضر در افتتاحیه، مهرداد سعیدی قهرمان جودو ناشنوایان را شناخته شده به عنوان پرچم‌دار راه اندازی شد کرد. حامل کاروان ورزشی کشورمان در این دوران رشد مسابقات است.

سیدی مدال برنز المپیک ۲۰۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۱۷ ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلای تفریحی های آسیایی را کسب کرد.

علیرضا بسیح کاپیتان خدمه سراسری فوتبال ناشنوایان ایران پرچمدار المپیک سامسون ترکیه بود.

بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین فاصله تفریحی‌های المپیک ناشنوایان اجتناب کرده اند چهارم اردیبهشت ماه در کاسیاس ۲ تبر برزیل تحریک کردن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تفریحی‌های کاروان ایران در موضوع‌های گرفتن، جودو، تکواندو، کاراته، کشتی آزاد، ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی، فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید والیبال ساحلی حضور دارند.