حضور ۳.۵ میلیون زائر در جشن غدیر در نجفدر عید غدیر خم:

۳.۵ میلیون زائر در جشن غدیر در نجف اشرف حضور داشتند.

عکیق: آستان مقدس علوی از حضور ۳.۵ میلیون زائر در مراسم غدیر در نجف اشرف و معبد علوی و شرکت در مراسم مربوط به این ایام خبر داد.

جشن ایام غدیر در عراق در هفته ای به نام هفته ولایت برگزار می شد. همچنین بر اساس بیانیه رسمی آستان علوی طی چند روز ۲۵۰ هزار نفر اطعام شدند.

مراسم خطبه خوانی غدیر امسال برای اولین بار به صورت رسمی در حرم علوی برگزار شد. او همچنین سرود ملی را اجرا می کند اجازه نده قطری ها در حرم علوی، گل آرایی حرم، نصب دو تابلوی عبادی از حسن روحآمین همچنین اجرای زنده کتیبه غدیر از دیگر برنامه های امسال بود.

امسال تزئینات داخل حرم با کتیبه هایی که توسط استاد نجابتی طراحی شده تزیین شده است. مدیریت آستانه مقدسه علوی امسال با تشکیل کارگروهی سعی کرد مراسم غدیر خم را با جزییات بیشتر و متفاوت نسبت به سال های گذشته برگزار کند.