حواشی فینال لیگ بسکتبال/بی‌نظمی در مدیریت هواداران!


به گزارش شفاف، ورزشی چهارم فینال لیگ برتر بسکتبال پسرها ایران پیش فرض اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ همانطور که صحبت می کنیم (خوب‌شنبه) ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در سالن آزادی برگزار شود کدام ممکن است حدودا خوب ساعت پیش اجتناب کرده اند تحریک کردن این دیدار، هواداران ۲ نیروی کار پایین درهای استادیوم آزادی تجمع کرده‌اند.

طبق ادعا فدراسیون بسکتبال حضور هر تماشاگر منوط به پرونده مشخصات وی در سامانه سراسری فدراسیون است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف‌ها باید اجتناب کرده اند حضور اشخاص حقیقی تا حد زیادی اجتناب کرده اند حد مجاز جلوگیری می‌کردند کدام ممکن است این اقدام صورت نگرفته بود به همان اندازه مأموران حراست مقابل درهای استادیوم شاهد ازدحام زیادی باشند.

طبق ادعا فدراسیون حضور بانوان تنها محدود به سراسری پوشان، کادر داوران، مربیان نیروی کار‌های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خانوار گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی ۲ نیروی کار بود کدام ممکن است دوست ندارم این موضوع، دختران نیز مراقبت از سالن پایین درهای استادیوم حضور داشتند با این حال اجتناب کرده اند ورود آن‌ها به سالن جلوگیری شد.  

اسامی هواداران مراقبت از سالن به ماموران حراستی کدام ممکن است جلوی درگاه سالن قرار داشتند ادعا شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموران همراه خود مطالعه شناسایی تماشاگران اجازه ورود آن‌ها به سالن را می‌دادند کدام ممکن است  همین مشکل باعث ازدحام زیادی برابر درهای سالن شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ورود خبرنگاران به سالن را نیز دردسرساز می‌کرد.

در حالی ادعا شده بود هر نیروی کار حدود ۵۰ تماشاگر می‌تواند داشته باشد، همراه خود این وجود دوباره انواع هواداران حاضر در سالن نیروی کار شهرداری گرگان نزدیک به ۱۵۰ نفر است کدام ممکن است دوم به روز انواع آن‌ها افرایش می‌یابد.

حضور برخی اشخاص حقیقی متفرقه در جایگاه خبرنگاران نیز قابلیت صندلی‌های این جایگاه را پر کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اصحاب رسانه جایی برای مستقر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت خبری ورزشی وجود نداشت.