خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۲۲ مهر ۱۳۷۸: نقد کاهان از سفر خاتمی به فرانسه.خاطرات هاشمی رفسنجانی: برخی روزنامه ها از جمله کیهان و رسالت مطالبی تند در محکومیت این سفر نوشتند و در مورد مواردی از جمله درجه یک نبودن این سفر، به درخواست ایران و ابهام میزبانی یونسکو یا دولت فرانسه، فعال شدن ضدانقلاب و منافقین در فرانسه و حضور همزمان سلمان رشدی و بیان اینکه فرانسه بر تقویت جناح چپ در ایران تکیه کرده و… از آنجایی که رهبری به صلاحیت چنین سفری قانع نشده است. به احتمال زیاد که [روزنامه]این غیر معمول نیست که کیهان از آنجا الهام بگیرد.