خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۲۹ خرداد ۱۳۷۸: گزارش معاون وزیر اطلاعات از پیامدهای خودکشی سعید امامی.
خاطرات هاشمی رفسنجانی: آقای [احمد]از شفیعی، معاون وزیر اطلاعات خواستم که بیاید و در مورد ۱۳ یهودی بازداشت شده توضیح دهد. او به شدت در حال بررسی احتمال جاسوسی است. وی گفت: شیطنت ابرار در مورد خاطرات من در پی خواهد داشت. وی گفت: خودکشی سعید امامی در زندان باعث ایجاد مشکل برای بسیاری از مدیران اطلاعات و ایجاد فضای بسیار بد در وزارتخانه شد.