خبرگزاری دولتی: دانشجویان محترمی که تعهد کرده یا با وثیقه آزاد شده اند، وضعیت ادامه تحصیل آنها منوط به تصمیم بعدی مسئولان است/دانشگاه به دنبال آزادی ۴ دانشجوی بازداشت شده خارج از دانشگاه است.
ایرنا نوشت: یک منبع آگاه در پاسخ به اینکه وضعیت ادامه تحصیل این دانش آموزان چگونه خواهد بود و آیا ممکن است محدودیت هایی برای آنها وجود داشته باشد، توضیح داد: پرونده برخی از دانش آموزانی که تعهد کرده یا با قرار وثیقه آزاد شده اند مفتوح است و باید منتظر رسیدگی قضایی بود. آنها در مرحله بعدی باقی می مانند و به طور کلی وضعیت آنها به تصمیم بعدی مقامات بستگی دارد. البته تعداد آزاد شدگان با قرار وثیقه محدود است. اما آزاد شدگان بدون وثیقه مشکلی ندارند.