خبرگزاری دولت: کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ داده نمی شود; جز با چاپ پول!خبرگزاری دولتی به مردم اطمینان داد: نمی توان کاتالوگ کالاهای اساسی را با قیمت ۱۴۰۰ شهریور داد. نمی توان دولت را ملزم به بازگرداندن قیمت کالاهای اساسی به سال قبل کرد، زیرا این امر عملاً کسری بودجه را افزایش می دهد و منجر به چاپ پول و عدم تعادل بودجه می شود.