خبرگزاری فارس: این سه اسیر ایرانی-آمریکایی نباید بودجه تغییر شوند/ هیچ علت نسبتاً برای این قیمت کاهش یافته همراه خود این قیمت زیرین {وجود ندارد}.گزارش هایی در رسانه ها مبنی بر آزادی ۷ میلیارد دلار اجتناب کرده اند دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی چاپ شده شده است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است همراه خود تبادل زندانیان آمریکا مرتبط باشد.