خدمات سه گانه و سناریوی احیای حروف در عراقگروه بین الملل اسکانف – ابتدا باید توضیح داد که اظهار نظر در مورد شرایط داخلی عراق به گونه ای که باعث سوء تفاهم و دخالت شود. اقدامی بدون فکر و بی احترامی است. برای درک این نکته نیازی به دانستن علم تفصیلی روانشناسی سیاسی نیست. کافی است خود را به جای مردم عراق که از طیف ها و جریان های متعدد و متنوعی تشکیل می دهند، قرار دهیم. آیا ما ایرانی ها به دخالت دیگران در امور شخصی خود اهمیت می دهیم؟ پاسخ قطعا خیر است.

صرف نظر از زمینه و حواشی آتش سوزی های جاری در عراق؛ باید اعتراف کرد که در هر نقطه از خاورمیانه که آمریکایی ها پروژه های به اصطلاح ملت سازی دارند، چیزی جز تنش و درگیری به مردمشان داده نشده است.

همانطور که در مقاله مربوط به حذف و کشتن ایمن الظواهری آمده است. شبکه اطلاعاتی سیا و دوقلوهای جنایتکار آن، سرویس اطلاعاتی بریتانیا و موساد. آنها تا حد امکان در منطقه فعال هستند. هدف تعیین شده از لطف سه گانه (بر اساس آنچه بایدن در سفر اخیر خود بیان کرد) جلوگیری از پر شدن خلاء قریب الوقوع در منطقه توسط رقبای محور عربی-غربی-عبری است.

تعریف پروژه کشتار و تبدیل جنبش اعتراضی به جنبشی بی سر با نقش جوکر؛ تنها یک سناریو اتاق های توطئه آمیز با پوشش دیپلماتیک و تیم هایی از عوامل مرتبط با سرویس موساد است. تاکتیک فشار خون قبلاً در بسیاری از کشورهای هدف آزمایش شده است. البته می توان تصور کرد که بقایای و هسته های سرطانی تروریسم تکفیری دوباره ظهور کند که در این صورت کنترل شرایط و محیط دشوارتر از مرحله اختلافات و اعتراضات سیاسی خواهد بود.

برای میزبانان گرم نهضت و حماسه بزرگ اربعین عراق اعم از شیعه، سنی، کرد، آشوری، ایزدی و… دعا می کنیم تا با سلاح صبر، بصیرت و بصیرت، این مرحله پیچیده را با عزت، امنیت و سربلندی پشت سر بگذارند. تحمل

* تحلیل سیاسی، امنیتی و بین المللی