خطر افزایش تخصیص پول خارجی واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه مجدد واردات بی رویهبه گزارش گروه مالی ایسکانیوز، اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بود کدام ممکن است معاون مالی رئیس جمهور مصوبه‌ای را به وزارت صمت ابلاغ کرد کدام ممکن است براساس آن اعتبارسنجی واردات کنندگان متنوع سابقه واردات شد. سابقه واردات تنها عاملی بود کدام ممکن است سقف واردات را محدود می‌کرد.

در واقعیت سابقه واردات اجازه نمی‌داد واردکنندگان بیش اجتناب کرده اند منصفانه سقف معین کدام ممکن است براساس معمول واردات ۲ سال جدیدترین آنها تصمیم گیری می‌شد، مجوز واردات داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن تقاضای واردات در سالهای جدیدترین همراه خود وجود تقاضا مدیریت شد. این رویه اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی مشکلات ارزی ملت در اصل کار قرار گرفته بود.

اصولاً بیاموزید

پس اجتناب کرده اند ابلاغ این مصوبه جدید کدام ممکن است به تصویب ستاد مالی مقامات رسید، وزارت صمت اقدامات اجباری جهت اجرای آن را در فروردین ماه تحریک کردن کرد. بلافاصله پس اجتناب کرده اند گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن تکنیک مبادله اعتبارسنجی با اشاره به ابهامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطراتی کدام ممکن است این مصوبه، می‌تواند برای ملت داشته باشد هشدارهای متعددی گرفت.

یکی اجتناب کرده اند ابهامات اساسی این بود کدام ممکن است شاخص‌های اعتبارسنجی واردکنندگان شفاف نبود. پس اجتناب کرده اند بازرسی‌های صورت گرفته شاهد بودیم کدام ممکن است شاخص‌های تصمیم گیری شده اجتناب کرده اند سوی وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش برای منصفانه فاصله گذار باورپذیر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشکل سبب افزایش اولویت‌ها شد.

اجباری به اشاره کردن است، {در این} اتصال ۵ شاخص بی نظیر تحمل عناوین “دانش اساس، وضعیت مدیران، نظام مدیریتی، این سیستم‌ریزی راهبردی، وضعیت ساخت، وضعیت اشتغال، وضعیت بهره‌وری، تشکل‌گرایی، ورزش‌های عام‌المنفعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت‌زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش موضوع ورزش” تصمیم گیری شده است.

شاید در به نظر می رسید اول شاخص‌های تصمیم گیری شده صحیح به تذکر برسد با این حال باید در تذکر داشت کدام ممکن است موضوع واردات بحث فوق العاده حساسی است. طبیعتا در خصوص منصفانه واردکننده کالاهای غیر اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرفی، شاخص‌های پولی کدام ممکن است در زیر مجموعه دانش اساس قرار می‌گیرند باید وزن فوق العاده بیشتری نسبت به شاخص‌هایی مشابه تشکل‌گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های عام المنفعه داشته باشد.

به عبارت آسان تر در شرایط حال به هیچ عنوان نباید {به سمت} باز شدن دروازه‌های وارداتی برای اشخاص حقیقی ناشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد حرکت کرد؛ باقی مانده است فراموش نکرده‌ایم اجتناب کرده اند محل جولان کارتهای بازرگانی منصفانه بار بلعیدن چه زیان هنگفتی به خرید و فروش ملت وارد شد. اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری ملت همچنان در شرایط پیچیده تحریمها قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات تورمی بار تولید دیگری در آستانه آسانسور شدن است، همراه خود وجود افزایش تقاضای واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح دارایی ها ارزی ملت قابل انجام است در مختصر مدت شاهد جهش نرخ پول خارجی باشیم. {در این} شرایط ناترازی ارزی، تیر خلاص به تحمیل تورم افسار گسیخته به ملت است.

این اجزا همراه با یکدیگر سبب شده به همان اندازه خوب ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت واردات، همراه خود وجود محدودیت‌های ارزی ملت جهش پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردکنندگانی کدام ممکن است طی منصفانه سال واردات آنها اجتناب کرده اند تعدادی از صد میلیون دلار فراتر نمی‌سر خورد، احتمالا امکان واردات میلیارد دلاری داشته باشند.

جهش سه برابری تقاضای پول خارجی واردات

براساس گفتن موسسه مالی مرکزی در فروردین ماه سال جاری، سه میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، منصفانه میلیارد دلار برای واردات دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود هفت میلیارد دلار برای واردات سایر اقلام پول خارجی تخصیص داده شده است.

روزی می‌توانیم تاثیر فوق العاده از حداکثر مبادله اعتبارسنجی در مقابل سابقه واردات را متوجه شویم کدام ممکن است بدانیم مجموع کل پول خارجی تخصیص یافته در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ (برای ادغام کردن محبوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر محبوب) تنها ۲.۳ میلیارد تومان {بوده است}.

این در حالی است کدام ممکن است شرایط ارزی ملت به تعادل نرسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر نمی‌رسد همراه خود افزایش تقاضای وارداتی ذخایر ارزی مناسبی برای جلوگیری اجتناب کرده اند تحمیل نوسانات از حداکثر نرخ پول خارجی در ملت فراهم شده باشد.

تأمین: برنا

انتهای پیام/