داستانی درباره یک شاهکار هنری که با چند ساندویچ جایگزین شده است!
این نقاشی که بیش از دو دهه پیش با چندین ساندویچ جایگزین شد، امسال به قیمت ۲۷۰۰۰۰ دلار فروخته شد. ایرنه و تونی دوما این عکس را از یک نقاش انگلیسی به نام جان کینر گرفته اند که علاقه عجیبی به ساندویچ پنیر کبابی داشت، مخصوصا ساندویچ هایی که خانواده دوما با پنیر چدار پنج ساله و نان تازه تهیه می کردند. کینر به صاحبان رستوران ها در ازای چند ساندویچ به جای پول آثار هنری پیشنهاد پرداخت.